Visselblåsning på TvNo

Här kan du som kund, partner eller medarbetare rapportera eventuella misstankar om bedrägeri eller oetiskt agerande.

Skapa rapport:

https://nordicwhistle.whistleportal.eu/WhistleBlower/Form/262-508-236910986a6a430382b252efe564591b

Vad ska du rapportera?

Vår rutin för visselblåsning omfattar rapportering av misstänkta tjänstefel eller oegentligheter, såsom bedrägeri eller i ett övrigt bedrägligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande. Rutinen ska inte användas för kundklagomål eller för sådant som rör enskilda tvister.

Hur ska du rapportera?

För att garantera din anonymitet hanteras visselblåsartjänsten av en extern part. Systemet är helt skilt från TvNo´s övriga IT-system och spårar inte IP-adresser eller andra uppgifter som kan identifiera den som skickar ett meddelande.

Läs mer om proceduren för att göra en anmälan här:

http://whistleblowerpartner.com/sv/faq/

Kontaktuppgifter

TvNo Textilservice AB
Tenngatan 15 Norrköping
tel 011 – 28 05 00
info@tvno.se