GDPR

Senast uppdaterad: 2021 04 21

GDPR och personuppgiftspolicy

Vi på TvNo Textilservice samlar in data om ditt beteende när du besöker hemsidan och när du skickar in dina uppgifter via kontaktformuläret.

TvNo garanterar att dina personuppgifter behandlas i enlighet med svensk dataskyddslagstiftning. För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga åtgärder kring våra IT-system och vår organisation. När du fyller i vårt kontaktformulär eller skickar oss ett e-postmeddelande godkänner du att vi tillfälligt får hantera de personuppgifter du bifogar för att vi ska kunna besvara din förfrågan/behandla ditt ärende under den tid som är nödvändig. Vi ser också till att våra underbiträden gör samma sak. Personuppgifter överförs hos oss endast till externt företag/myndighet i enlighet med rättsliga förpliktelser. Vi säkerställer att de personuppgifter vi lånar från dig lagras inom EU i de fall vi nyttjar molntjänster och att vi enadst sparar dina uppgifter under den tid vi behöver i enlighet med vårt avtal. eller för att fullfölja rättslig förpliktelser så som att följa bokföringslagen.

När du skickar e-post till oss ber vi dig att endast skriva nödvändiga personuppgifter och undvika att skriva personuppgifter om tredje person.  Referenser t ex ska alltid bara lämnas efter önskemål från TvNo – vi ber Dig säkerställa att de är borttagna från de handlingar som skickas in till oss.

Om du är kund hos oss och gör en beställning, ändrar en beställning eller liknande, kommer informationen i ditt e-postmeddelande fortsätta behandlas i våra interna system så länge som är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja ditt önskemål/vårt avtal med dig. 

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag för att se vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi är som företag också ansvariga för att rätta uppgifter om dig som har blivit felaktiga eller är ofullständiga. Du kan också begära att få personuppgifter borttagna. Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifer eller vill få personuppgift rättad, ändrad, borttagen etc. kontaktas TvNo.

Kontaktuppgifter till TvNo gällande personuppgiftsbehandling:

Tel.nr: 011-28 05 00 E-post: gdpr@tvno.se

Du har alltid rätt att rikta klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter Datainspektionen:

Tel.nr: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter

TvNo Textilservice AB
Tenngatan 15 Norrköping
tel 011 – 28 05 00
info@tvno.se