Sjukvårdsmaterial

Sjukvårdsmaterial

Upphittat sjukvårdsmateriel, såsom peanger, saxar, instrument, mm samlas ihop på TvNo och återlämnas till sjukvården, efter viss uppdelning.

Sjukvårdsmateriel/föremål med ringa värde, t ex skohorn, tandborrar mm, kastas direkt.
Arbetsledare för Sorteringsavdelningen ansvarar för detta.

Mediciner som upphittats samlas ihop och lämnas till apotek för destruktion.

Sprutor och andra vassa föremål läggs i förseglad burk och hanteras som farligt avfall.

Kontaktuppgifter

TvNo Textilservice AB
Tenngatan 15 Norrköping
tel 011 – 28 05 00
info@tvno.se