Kvalitets- och Miljöledningssystem

TvNo Textilservice AB har upprättat ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem i enlighet med SS-EN ISO 9001:2015 respektive SS-EN ISO 14001:2015.

RI.SE – Research Institutes of Sweden är det certifieringsorgan som kontrollerar att vi efterlever systemen.

Anders Ohlsson är kvalitets- och miljöansvarig och han nås på telefon
011-280527 eller via e-post anders.ohlsson@tvno.se

Rosa bandet

Vi är cancerfondens
Rosa Företagsvän 2020

Kontaktuppgifter

TvNo Textilservice AB
Tenngatan 15 Norrköping
tel 011 - 28 05 00
info@tvno.se