Kvalitets- och Miljöledningssystem

TvNo Textilservice AB har upprättat ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem i enlighet med SS-EN ISO 9001:2015 respektive SS-EN ISO 14001:2015.

RI.SE – Research Institutes of Sweden är det certifieringsorgan som kontrollerar att vi efterlever systemen.

Elisabeth Boholm är kvalitets- och miljöansvarig och hon nås på telefon
011-280521 eller via e-post elisabeth.boholm@tvno.se

Kontaktuppgifter

TvNo Textilservice AB
Tenngatan 15 Norrköping
tel 011 – 28 05 00
info@tvno.se