TvNo och miljön

TvNo är sedan många år ett miljöcertifierat företag och kan nu som ett av de första tvätterierna i Sverige titulera sig helt fossilfritt när det gäller drift och transporter.

Genom storskalighet och optimering av våra processer är vi idag också ett av landets effektiva tvätterier när det gäller användning av såväl kemikalier som vatten och energi. Vid en jämförelse med att tvätta i vanliga konventionella maskiner, är förbrukningen ca 1/3 av dessa medier.

Vi jobbar ständigt med att optimera våra transporter och se till att vi har bra fyllnadsgrad i vagnar och bilar. För att detta skall vara möjligt måste vi ständigt ha en dialog med våra kunder och ibland ha möjlighet att byta leveransdagar.

När det gäller inköp av textilier så följer vi utvecklingen på miljöområdet och försöker alltid använda de processer och material som innebär minsta möjliga belastning på miljön. Som exempel kan nämnas att vi allt mer går ifrån bomull och använder cellulosabaserade textilier.

Vi följer med intresse våra huvudkunders miljöpolicys och miljömål och anpassar våra egna för att harmonisera med dessa. När det gäller val av leverantörer och samarbetspartners, är vi ytterst restriktiva och väljer dessa med omsorg så att de passar in i vårt eget miljöarbete.

Vi är också medlemmar i Östergötlands Miljönätverk.

Vill du veta mera om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta oss, så kan vi berätta mera om hur vi jobbar för en hållbar utveckling.

Kontaktuppgifter

TvNo Textilservice AB
Tenngatan 15 Norrköping
tel 011 – 28 05 00
info@tvno.se