Policy och övergripande mål

Kvalitets- miljö- och energipolicy:

  • Det är alla medarbetares angelägenhet att TvNo Textilservice AB framstår som ett begrepp för god miljö, god arbetsmiljö, god kvalitet och god service.
  • Våra produkter och tjänster ska uppfylla kundernas behov och förväntningar.
  • God kompetens och allas engagemang ska genomsyra hela företaget.
  • Vi följer utvecklingen på miljöområdet med stort engagemang. Vi väljer konsekvent de processer, material och produkter som innebär minsta möjliga miljöpåverkan och har den lägsta möjliga energiförbrukningen.
  • I det vardagliga arbetet ingår ständiga kvalitets-, miljö- och energiförbättringar och verksamheten drivs mot övergripande och mätbara mål med hänsyn till ett livscykelperspektiv.
  • Gällande lagkrav, förordningar och föreskrifter samt intressentkrav är minimikrav för oss.

Våra fyra övergripande mål är:

  • Förbättrad miljöprestation
  • Ökad kostnadseffektivitet
  • Förbättrad leveranssäkerhet
  • Ökad produktkvalitet

Kontaktuppgifter

TvNo Textilservice AB
Tenngatan 15 Norrköping
tel 011 – 28 05 00
info@tvno.se